Symposium Gezonde Mond 2023

Zorgprofessionals samen aan zet

Schrijf je nu in!

Klik hier

Symposium Gezonde Mond 2023

22 april 2023, De Montil, Affligem

samen met

Vlaanderen in zorg

dagen
uur
minuut
seconde

Lezingen

08:30 - 09:00

Onthaal

09:00 - 09:15

Inleidend woord door Vlaams minister Hilde Crevits

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits, gaat in op de rol van Vlaamse partnerorganisaties in het domein van de preventieve gezondheidszorg en op de werking van het Vlaams Instituut Mondgezondheid in het bijzonder. Tevens wordt kort het Vlaams beleidskader aangaande mondgezondheid en preventieve mondzorg toegelicht.

 

Zaal: Andromeda

09:15 - 10:00

Voorstelling Vlaams Instituut Mondgezondheid

Em. Prof. dr. De Visschere en Karen Godfrin bieden een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van het Vlaams Instituut Mondgezondheid, zoomen in op de huidige initiatieven en kijken vooruit naar de toekomstige werking van Gezonde Mond.

 

Zaal: Andromeda

10:00 - 10:45

Key note lezing Jo Vandeurzen

Werken aan samenwerken. Wat is geïntegreerde zorg? Jo Vandeurzen zoomt in zijn lezing in op de wijze waarop de systemen van de zorgsector beter kunnen inspelen op een nieuwe realiteit en op de tools die daarbij kunnen helpen.

 

Zaal: Andromeda

10:45 - 11:15

Koffiepauze

11:15 - 12:00

Key note Jan De Lepeleire

Dr. Jan De Lepeleire gaat in zijn lezing dieper in op de structuur en organisatie van het huidige zorglandschap. Welke fora zijn er voor zorgverleners om samen te werken? Waar liggen opportuniteiten om zowel preventieve mondzorg als doorstroom naar curatieve zorg te verbeteren?

 

Zaal: Andromeda

12:00 - 12:45

Panelgesprek met moderatie door Wim De Vilder

Met de leden van het panelgesprek wordt in gesprek gegaan over thema’s als geïntegreerde zorg, de link tussen preventieve en curatieve mondzorg, noden van intermediairs ter versterking van de preventieve mondzorg bij cliënten en patiënten.

 

Zaal: Andromeda

12:45 - 13:45

Broodjeslunch

13:45 - 15:15

Workshops

Werken aan een gezonde mond is niet alleen de taak van de mondzorgprofessional, maar van ons allemaal. Tijdens de workshops denken we na over hoe we multidisciplinair aan de slag kunnen gaan met mondgezondheid binnen drie verschillende contexten. We gaan graag met jou in dialoog. Neem deel aan één van onze workshops en laat je inspireren!

 

Klik hier om meer informatie en de locaties te zien.

15:15 - 15:45

Plenaire terugkoppeling

Zaal: Andromeda

15:45 - 16:30

Receptie

Workshops

13:45 - 15:15

SAMEN AAN ZET voor een GEZONDE MOND

Doorheen het zorgtraject van zorgafhankelijke personen

Inhoud

Soms kunnen personen (tijdelijk) niet zelf aan de slag met een goede preventieve, dagelijkse mondzorg. Hoe werken we optimaal samen met elkaar om de beste ondersteuning te bieden tijdens hun traject van thuis tot in de zorgvoorziening?  

Doelgroep

Mantelzorgers, zorgverleners binnen de thuiszorg, medewerkers zorgvoorzieningen, tandartsen, mondhygiënisten, huisartsen, organisaties werkend met personen met een beperking, revalidatiecentra, ziekenhuissector,  alle geïnteresseerden.

Locatie

Zaal Pluto

13:45 - 15:15

SAMEN AAN ZET voor een GEZONDE MOND

Binnen de welzijns- en armoedesector

Inhoud

Toegang tot mondzorg is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Hoe kunnen organisaties en lokale besturen zich sterk maken om preventieve mondzorg bij personen met een sociale kwetsbaarheid te faciliteren? Hoe kunnen we samen deze personen ondersteunen bij de dagelijkse mondzorg en de toeleiding naar professionele hulp? 

Doelgroep

Lokale besturen, welzijns- en armoedeorganisaties, wijkgezondheidscentra, huizen van het kind, tandartsen, mondhygiënisten, CLB-artsen en verpleegkundigen, alle geïnteresseerden.

Locatie

Zaal Neptunus

13:45 - 15:15

In het gezondheidsbeleid in Vlaanderen

Inhoud

Hoe kunnen we mondgezondheid integreren in het beleid op macro-, meso- en microniveau? Mondgezondheid heeft een invloed op tal van domeinen: onderwijs, werk, sociaal welbevinden, algemene gezondheid,… en het belang ervan is dan ook niet te onderschatten. Daarom heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een 'call to action' geformuleerd. Met een eerste statusrapport van de mondgezondheid wereldwijd en enkele vooropgestelde actiepunten gaan we aan de slag in Vlaanderen. 

Doelgroep

Eerstelijnsmedewerkers, beleidsmakers op alle niveaus en alle geïnteresseerden.

Locatie

Zaal Jupiter

Locatie

De Montil, Affligem

Behalve de unieke omgeving en de uitgebreide faciliteiten van De Montil, is de vlotte bereikbaarheid en de centrale ligging zeker één van onze troeven.

Deze locatie is toegankelijk voor personen met een fysieke beperking. Er zijn vier parkeerplaatsen voor personen met een verminderde mobiliteit.

Moortelstraat 8
B-1790 Affligem (Essene)
Belgium

  • Telefoon: +32 2 583 00 70
  • Fax: +32 2 583 00 80
  • E-mailadres: Turn on Javascript!

Klik op de kaart hiernaast op "routebeschrijving" en geef uw vertrekpunt in om een gedetailleerd routeplan te krijgen.

Komt u met het openbaar vervoer?

Bus 214 met vertrekplaats Brussel Noord. (Brussel – Asse – Aalst)
Afstappen Essene – Koudenberg en dan wandeling van 20 minuten tot De Montil of bus 625 tot de Kerk van Essene.

Bus 625 met vertrekplaats Liedekerke. (Roosdaal – Liedekerke – Essene) Ongeveer 20 minuten tot Essene – Kerk van Essene en dan 3 minuutjes wandelen tot De Montil.

Voor dienstregelingen raadpleegt u best de website van De Lijn.

Contacteer ons

Ingeval van vragen kan je de organisatoren bereiken via symposium@gezondemond.be of neem contact via het formulier met ons op.