Contact

Ingeval van vragen kan je de organisatoren bereiken via symposium@gezondemond.be of neem contact via het formulier met ons op.