Minister Hilde Crevits

Minister Hilde Crevits

Hilde Crevits studeerde rechten in Gent en is sinds 1990 advocaat aan de balie in Brugge. Ze begon haar politieke loopbaan in 2000 als provincieraadslid voor West-Vlaanderen. Sinds 2014 is ze viceminister-president van de Vlaamse regering. In mei 2022 werd ze aangesteld als Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij.