Workshop

Werken aan een gezonde mond is niet alleen de taak van de mondzorgprofessional, maar van ons allemaal. Tijdens de workshops denken we na over hoe we multidisciplinair aan de slag kunnen gaan met mondgezondheid binnen drie verschillende contexten. We gaan graag met jou in dialoog. Neem deel aan één van onze workshops en laat je inspireren!

13:45 - 15:15

SAMEN AAN ZET voor een GEZONDE MOND

Doorheen het zorgtraject van zorgafhankelijke personen

Inhoud

Soms kunnen personen (tijdelijk) niet zelf aan de slag met een goede preventieve, dagelijkse mondzorg. Hoe werken we optimaal samen met elkaar om de beste ondersteuning te bieden tijdens hun traject van thuis tot in de zorgvoorziening?  

Doelgroep

Mantelzorgers, zorgverleners binnen de thuiszorg, medewerkers zorgvoorzieningen, tandartsen, mondhygiënisten, huisartsen, organisaties werkend met personen met een beperking, revalidatiecentra, ziekenhuissector,  alle geïnteresseerden.

Locatie

Zaal Pluto

13:45 - 15:15

SAMEN AAN ZET voor een GEZONDE MOND

Binnen de welzijns- en armoedesector

Inhoud

Toegang tot mondzorg is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Hoe kunnen organisaties en lokale besturen zich sterk maken om preventieve mondzorg bij personen met een sociale kwetsbaarheid te faciliteren? Hoe kunnen we samen deze personen ondersteunen bij de dagelijkse mondzorg en de toeleiding naar professionele hulp? 

Doelgroep

Lokale besturen, welzijns- en armoedeorganisaties, wijkgezondheidscentra, huizen van het kind, tandartsen, mondhygiënisten, CLB-artsen en verpleegkundigen, alle geïnteresseerden.

Locatie

Zaal Neptunus

13:45 - 15:15

In het gezondheidsbeleid in Vlaanderen

Inhoud

Hoe kunnen we mondgezondheid integreren in het beleid op macro-, meso- en microniveau? Mondgezondheid heeft een invloed op tal van domeinen: onderwijs, werk, sociaal welbevinden, algemene gezondheid,… en het belang ervan is dan ook niet te onderschatten. Daarom heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een 'call to action' geformuleerd. Met een eerste statusrapport van de mondgezondheid wereldwijd en enkele vooropgestelde actiepunten gaan we aan de slag in Vlaanderen. 

Doelgroep

Eerstelijnsmedewerkers, beleidsmakers op alle niveaus en alle geïnteresseerden.

Locatie

Zaal Jupiter